Skomvær Dental AS - 35 55 62 40
Egenproduserte leveringer har en frist på 7 virkedager, eller ta kontakt med oss.
 
Importerte løsninger tar ca. 12 dager før de er på lab og skal deretter kontrolleres. Det sendes onsdager i første om gang.
 
Gratis frakt av varer i Porsgrunn og Skien!
 
Dersom leveringen forsinkes eller hindres av forhold som ligger utenfor vår innflytelse, som i vesentlig grad vanskeliggjør rett levering, er ikke vi forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.